Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

 

Du kan kontakte os pr. mail her

 

Du kan også ringe til kundeservice på

+45 88 20 68 13

Man – fre: 09-17

Lør/Søn: lukket

CSR

FISKERIPOLITIK

SPAR ønsker at medvirke til fremme af bæredygtigt fiskeri i samarbejde med myndigheder, forskningsenheder og interesseorganisationer.

SPAR-butikkerne i Danmark er ejet af selvstændige købmænd, og Købmandshuset har en vejledende funktion over for købmændene. Købmændenes sortiment kan derfor ikke dikteres fuldstændigt fra centralt hold, men Købmandshuset beslutter, i samråd med et marketingudvalg af købmænd, hvad der må markedsføres. SPARs markedsføringssortiment er obligatorisk for alle SPAR-købmænd.

SPAR stiller krav om, at vore leverandører skal garantere, at fiskene er lovligt fanget, og der skal i videst muligt omfang gives detaljerede oplysninger om fangstmetoder. Fangstmetoderne skal holde bifangsterne nede og må ikke påvirke havpattedyr og havfugle eller afstedkomme permanente skader på miljøet og fødekæden.

SPAR stiller krav til vore leverandører om, at de skal give oplysning om fangstområder for at beskytte truede bestande.

SPAR vil markedsføre MSC-mærkede fisk og alternativer til truede arter. Som konsekvens heraf har SPAR stoppet markedsføringen af ål, haj, havtaske og rødfisk.

Handling i henhold til vedtaget fiskeripolitik
Når SPAR fremover indgår skriftlige markedsførings- og sortimentsaftaler med leverandører og grossistleverandører af fiskeprodukter - det være sig ferske, frosne eller konserverede produkter - vil SPARs fiskeripolitik være indføjet i samarbejdsaftalen med krav om overholdelse. Såfremt fiskeripolitikken ikke overholdes, betragtes aftalen som misligholdt, og aftalen kan opsiges med bod til følge.

Købmandshuset vil ikke markedsføre truede fiskearter og henviser til Greenpeace og WWF's hjemmesider, som kan betragtes som retningslinjer i denne sammenhæng.

Købmandshuset opretholder et højt informationsniveau over for de frivillige købmænd - også på dette område. Derfor arbejdes der løbende på at informere købmændene om Købmandshusets fiskeripolitik og vigtigheden af at overholde denne. 

KLIMA

SPARs indsats på klimaområdet
De globale klimaforandringer påvirker os alle, og købmændene i SPAR landet over ønsker at gøre deres for at begrænse butikkernes bidrag til disse. Derfor arbejder købmændene på at mindske butikkernes udledning af CO2. SPAR vil kunne opnå den største CO2-effekt ved at minimere butikkernes energiforbrug.

Samarbejde giver mulighed for nedbringelse af energiforbruget
Købmændene i SPAR har i 2009 indgået et samarbejde med en række el-selskaber om at effektivisere og reducere elforbruget i kædens butikker.

Samarbejdet mellem SPAR og el-selskaberne tager udgangspunkt i en aftale, der tilbyder købmændene et tjek af butikkens energiforbrug, rådgivning om energibesparende tiltag og hjælp med projektstyring til gennemførelse af disse. Energitjekket viser ofte, at den enkelte butik kan opnå besparelser på tocifrede procenter af energiforbruget.

Samarbejdet med el-selskaberne er et klart signal til både kunder og medarbejdere om butikkernes ønske om at mindske energiforbruget.

SPAR-butikkerne er ejet af selvstændige købmænd, og SPAR har en vejledende funktion over for købmændene. Der kan derfor ikke sættes faste grænser for den enkelte butiks energiforbrug.

For at fremme købmændenes investeringer i energireducerende tiltag tilbyder SPAR en attraktiv finansieringsordning, når investeringen foretages inden for de mest energiforbrugende områder i butikken.

Energibesparelser kommer miljøet, kunderne og forretningen til gode
Købmændene vælger selv, hvilke energibesparende tiltag de vil implementere. Tiltagene spænder vidt fra udskiftning af glødepærer med energibesparende alternativer over installation af glaslåger i køle- og frysemontrer til udskiftning af køle-/frostmøbler.

Det er en sidegevinst, at en række af de energibesparende tiltag, som købmændene løbende igangsætter, har positiv betydning for varernes kvalitet og dermed også for kunderne. Eksempelvis sikrer installation af glaslåger i køle- og frysemontrer, at antallet af afrimninger reduceres og gennemføres hurtigere. Det betyder, at kunderne kan tilbydes friske varer, som ikke har været udsat for svingende temperaturer, og at der anvendes mindre energi til at fastholde den konstante, lave temperatur i montrerne.

I mange tilfælde kan købmændenes investeringer i energibesparende tiltag være tilbagebetalt inden for få år, og indsatsen for at nedbringe energiforbruget i de danske SPAR-butikker er derfor godt for klimaet og kunderne samt en god forretning for den enkelte købmand.

LÆS TILBUDSAVISEN