Vild natur i SPAR

Vild natur

SPAR planter vildt 

År efter år forsvinder planter, insekter og andre dyr fra naturen. En af grundene til tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed er manglen på levesteder, fødesteder og redesteder. I fællesskab kan vi heldigvis sammen gøre noget for at højne vores lokale natur. 

Vi har derfor i samarbejde med HedeDanmark og Byblomst sat plantekummer foran udvalgte SPAR-butikker, så du på din indkøbstur kan nyde synet af de smukke blomster og høre en summen fra insekter. I plantekummerne har vi udplantet et mix af blomstrende staudearter, som er det rene guf for bier og sommerfugle. På den måde er vi med til at skabe mad til de lokale insekter og derved give naturen lidt ekstra plads. 

 

Tag et kig i kummen - der sker noget hele året

Insekterne vågner ikke alle på en gang, og derfor har vi selvfølgelig også taget hensyn til alt fra vores forårsfriske insekter og til syvsoverne. 

FORÅR
Så snart frosten har sluppet sit tag, vil vi klargøre bedene til en ny sæson. I foråret er der fokus på farverige løgplanter, som bidrager med nektar og pollen. Specielt humledronningerne vågner tidligt fra deres vinterhi og benytter løgplanterne til at samle energi på deres rejse mod et egnet redested.  

SOMMER
Sommerens blomster vil være under konstant udvikling, og helhedsindtrykket vil variere meget igennem denne sæson. Vi har størst fokus på vores insekter, som kan benytte mange forskellige planter, og har derfor valgt planter med både nektar og pollen. Vores bier spiser hovedsageligt nektar, men bruger pollen i deres reder. 

EFTERÅR 
Sensommeren og efteråret vil byde på visne blomsterstængler, som svajer i vinden, mens de sidste senblomstrende planter kommer til deres magt. De raslende frøstande vil sikre nye blomster det efterfølgende år, og stauderne vil stille trække deres energi i sig og putte sig indtil foråret. De sidste insekter vil færdiggøre deres reder og enten ende deres livscyklus eller opsøge overvintringssteder.  

VINTER 
Om vinteren vil alle blomster være visne, og den første frost vil dække de tilbageværende frøstande med et glimtende lag. Under jorden vil forskellige insekter overvintre, og det tætte, visne plantelag lægger sig som en dyne på jorden og holder frosten væk. Dette er også grunden til, at vi ikke fjerner det før til foråret, så vi ikke forstyrrer insekternes vinterhi.  
 

Sammen kan vi gøre noget for den lokale natur 


Du kan også hjælpe. Plant insektvenlige stauder i altankassen, overlad et lille hjørne af haven til sig selv, lav et vandhul eller et vandbad, lad store grene eller stammer ligge i haven eller byg en stenbunke, som kan blive levested for mange arter.
Hver kvadratmeter tæller!

 

Vores samarbejdspartnere

HedeDanmark
Når det kommer til at fremme udviklingen af naturværdier, så er HedeDanmark på hjemmebane. For de er nemlig en del af Hedeselskabet, der har arbejdet med og i naturen siden 1866.

Hver dag forsøger deres 1.000 medarbejdere at sikre genanvendelse af naturens knappe ressourcer, bekæmpe klimaforandringer og øge biodiversiteten.

Byblomst  
Byblomst er en farverig tegnestue, som har specialiseret sig i plantevalg til vejnære arealer. De har et indgående plantekendskab, og er optagede af at samarbejde om at skabe blomstrende anlæg, der holder en lav drift, sikrer langvarig blomstring, understøtter biodiversiteten og inddrager borgerne.
 

;