Presse

Her finder du informationer om SPAR-kædens historie og samt pressekontakt og pressemateriale.

SPAR blev etableret i Danmark i 1954 og kunne dermed fejre 60 års jubilæum i 2014. SPAR-kæden er siden vokset og består nu af ca. 130 butikker fordelt over hele landet.

SPAR i Danmark deltager i samarbejdet under SPAR International som er paraplyorganisation for alle SPAR-lande. Læs mere om SPARs internationale samarbejde 

her

 

Historie

Grundstenen til det SPAR, der kendes i dag, blev taget ved fusionen mellem SPAR, Super1 og Super Nærkøb-kæderne i 2000. Den næste store tilvækst kom i 2004 med indslusningen af kæderne "1 af De Friske" og Kanongruppen. I 2009 blev samlingen af den frie købmandssektor endelig tilendebragt, og SPAR indslusede flere end 100 butikker fra kæderne Aktiv Super og Merko.

Den 31. oktober 2013 blev endnu en markant milepæl i SPAR Danmark A/S'/Købmandshusets historie. Med NorgesGruppens opkøb af Skandinavisk Holdings ejerandel i Dagrofa, er strukturen nu ændret, så de mange selvstændige købmænd under SPAR Danmark A/S fremover bliver medejere og dermed en integreret del af Dagrofa.

Kædedirektør:
Esben Keller
 

Presse

Pressekontakt: 

Tel: +45 7233 2323

Mail: presse@dagrofa.dk

 

;