Sådan kommer du skimmelsvamp til livs

Hvad er skimmelsvamp og hvordan fjerner man det?

Hvad er skimmelsvamp, hvor kommer det fra, og hvordan slipper du af med det?
Alt det og meget mere får du svar på i denne guide.

Desværre er svimmelsvamp også et hyppigt problem i mange hjem. Heldigvis står vi ikke helt uden handlingsmuligheder, i kampen mod svimmelsvamp. Svampen stortrives bl.a. i fugt, varme og organisk materiale.

I denne artikel går vi i dybden med skimmelsvamp – og måske vigtigst af alt, hvad der skal til for at forebygge og bekæmpe den.

Vi kommer rundt om følgende:

 • Hvad er skimmelsvamp?
 • Hvorfor opstår skimmelsvamp?
 • Hvornår skaber fugt skimmelsvamp?
 • Hvordan ser skimmelsvamp ud?
 • Hvor findes skimmelsvamp?
 • Tegn på skimmelsvamp?
 • Symptomer, du kan opleve ved skimmelsvamp
 • Hvorfor du skal fjerne skimmelsvamp
 • Skimmelsvamp-test
 • Hvornår skal skimmelsvamp fjernes?
 • Hvordan bekæmper du skimmelsvamp?
 • Hvordan fjerner du selv skimmelsvamp?
 • Hvornår bør du ikke selv fjerne skimmelsvamp?
 • Sådan undgår du skimmelsvamp
 • Skimmelsvamp og forsikring

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er, som navnet antyder, en svamp. Den findes også i naturen, men i huse og lejligheder lever skimmelsvamp af træværk, lim, tapet, maling og andre organiske materialer.

Svimmelsvamp spreder sig ved at udsende en stor mængde svampesporer ud i luften. Der vil altid være svampesporer i luften (også hvis du ikke har skimmelsvamp derhjemme), men i små mængder er disse ikke farlige.

Hvorfor opstår skimmelsvamp?

Da der altid er svampesporer i luften, kommer skimmelsvampen altså ikke helt af sig selv. For at en svampespore kan blive til skimmelsvamp, er der brug for tre ting; fugt, ilt og mad. Da der er ilt i alle hjem og skimmelsvamp lever af organisk materiale såsom tapet og maling. Derfor er det kun fugt, der skal til, før svampesporerne bliver til skimmelsvamp.

Følgende kan øge mængden af fugt i dit hjem og dermed føre til skimmelsvamp:

 • Manglende daglig udluftning
 • Madlavning uden tændt emhætte
 • Lange bade, hvor dampen ikke forsvinder
 • Kondens på vinduer
 • En vandskade
 • Tøjtørring indenfor
 • Brud på vandrør
 • Utæt tagkonstruktion
 • Dit ventilationssystem er i stykker.

Når du har fundet ud af, hvad der er skyld i fugten, skal du hurtigst muligt have løst det. Eksempelvis ved at etablere en daglig rutine med udluftning eller ved at få repareret en evt. vandskade.

Fugt

Hvornår skaber fugt skimmelsvamp?

Der skal være meget fugt, før skimmelsvamp trives og vokser. I normale hjem er luftfugtigheden optimalt på mellem 40 og 45 % i hele boligen.

Hvis der skal vokse skimmelsvamp, skal luftfugtigheden være helt oppe på 70-75 %. Hvis luftfugtigheden kommer helt op på 90-95 % (som den gør ved kondens), vil skimmelsvamp vokse meget hurtigt.

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp kan variere en hel del i udseende, så hvordan ser skimmelsvamp ud? Ofte er det pelsede plamager, der enten er sorte eller hvide. Men skimmelsvamp kan også være grønt, gråt eller lyserødt – og kan både være plamager, små pletter eller skjolder. Et eksempel på, hvordan skimmelsvamp ser ud, kan ses på billedet her.

Skimmelsvamp

Hvor findes skimmelsvamp?

Skimmelsvamp kan både sætte sig på loft, gulv, vægge og vindueskarme. Ofte er det synligt, men nogle gange kan det gemme sig bag store møbler eller tapetet. Hvis det gemmer sig bag tapetet, vil du tit kunne se tapetet løsne sig.

Skimmelsvamp findes også jævnligt på badeværelser, da fugt ikke kan undgås her. Her vil skimmelsvampen oftest sætte sig i fugerne.

Tegn på skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er ofte tydelig i form at plamager, pletter eller skjolder. Men skimmelsvamp kan også lugte. Hvis du oplever, at der lugter jordslået eller muggent i dit hjem, skal du altså tjekke for skimmelsvamp.

I sjældne tilfælde vil du hverken kunne se eller lugte skimmelsvampen, enten fordi den et skjult bag et stort møbel, eller fordi den er skjult under gulvene eller inde i væggen.

Ved meget skimmelsvamp i hjemmet er der risiko for, at du vil opleve hudirritation, hovedpine eller træthed.

Symptomer, du kan opleve ved skimmelsvamp

Skimmelsvamp udskiller giftstoffer, som vi mennesker ikke kan tåle. Derfor skal du være opmærksom på følgende symptomer. Det kan nemlig tyde på, at der er skimmelsvamp i dit hjem.
Skimmelsvamp symptomer kan vise sig som:

 • Irritation i øjne, næse og mund
 • Hovedpine
 • Voldsom træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Svimmelhed og kvalme
 • Hudirritation i form af kløe
 • Luftvejsinfektion
 • Influenzalignende ømhed
 • Hvis du har astma, kan du opleve en forværring.

Derudover kan du også risikere at udvikle allergi over for skimmelsvamp og få en allergisk reaktion. Dog er det kun en meget lille procentdel af befolkningen (omkring 3 %), der udvikler skimmelsvamp-allergi.

Ligeledes kan du også risikere, at skimmelsvampen forstærker en allergi, du har i forvejen.

Svimmelsvamp kan fjernes

Hvorfor skal man fjerne skimmelsvamp?

Skimmelsvamp udskiller en række stoffer, som hverken mennesker eller dyr kan tåle. Dog er det forskelligt, hvordan vi reagerer. Forskning viser blandt andet, at kvinder er mere følsomme end mænd. Derudover reagerer børn ofte tidligere og mere voldsomt end voksne.

Skimmelsvamp er ikke livsfarligt, men det kan være til stor gene, hvis du for eksempel oplever en eller flere af ovenstående symptomer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du reagerer på skimmelsvamp eller ej, kan du opsøge din læge og blive testet.

Hvornår skal skimmelsvamp fjernes?

Da vi mennesker ikke reagerer ens på skimmelsvamp, er det ikke fastlagt, hvor meget skimmelsvamp der skal være i hjemmet, før det skal fjernes.

 • Hvis du reagerer på skimmelsvamp med en allergisk reaktion eller ved førhen nævnte symptomer. I dette tilfælde skal du have fjernet skimmelsvampen hurtigst muligt.
 • Hvis du opdager et større område med skimmelsvamp i et rum, hvor du opholder dig meget (det kan for eksempel være stue eller soveværelse), bør du reagere.
 • Hvis du opdager et større område med skimmelsvamp. Specielt hvis det er et af de rum, hvor du opholder dig meget. Så bør du også handle på det. Husk at skimmelsvamp spreder sig via luften. Hvis du har skimmelsvamp i kælderen, kan det trænge op i stuen gennem luften.

Skimmelsvamp-test

Hvis du opdager et større område med skimmelsvamp. Specielt hvis det er et af de rum, hvor du opholder dig meget. Så bør du også handle på det. Husk at skimmelsvamp spreder sig via luften. Hvis du har skimmelsvamp i kælderen, kan det trænge op i stuen gennem luften. Mange virksomheder udfører skimmelsvamp-test. Her tager du selv en prøve derhjemme, som de så undersøger. Dog er det også muligt at få professionelle ud og lave en undersøgelse.

Hvordan bekæmper du skimmelsvamp?

Mængden af skimmelsvamp i dit hjem er afgørende for, om du selv kan komme det til livs, eller om du har brug for professionel hjælp. Hvis der er tale om et mindre udbrud af skimmelsvamp, kan du sagtens fjerne det selv.

Hvordan fjerner du selv skimmelsvamp?

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at skimmelsvamp findes alle steder – det er altså ikke dig, den er gal med, hvis svampen har fundet vej til dit hjem. Steder som vindueskarme er på grund af kondens ideelle grosteder for skimmelsvamp på grund af kondens. Svampens tilstedeværelse skyldes altså ikke nødvendigvis, at dit hjem ikke er rent.

Opdager du mindre områder med skimmelsvamp, findes der almindelige rengøringsmidler, du ofte kan slå svampen ned med. Nogle af disse er:  

 • Rodalon
 • Klorin
 • Protox
 • Hysan

Ved alle fire produkter er det vigtigt, at du først og fremmest følger brugsanvisningen. Læs også på produktet, om det virker på den overflade, hvor skimmelsvampen lever.

HUSK: Produkterne fjerner ikke nødvendigvis skjoldmærker.

Hvis du oplever eller har mistanke om skimmelsvamp på stof og tekstiler, for eksempel på sofaen, kan du vaske stoffet i vaskemaskinen ved almindelig temperatur. Hvis stoffet ikke kan tåle vaskemaskine, kan du sende det til rensning.

Der er altid svampesporer i luften, men hvis du gør grundigt rent, efter du har fjernet udbruddet af skimmelsvamp, fjerner du de fleste svampesporer – og mindsker derved risikoen for endnu et udbrud.

Hvornår bør du ikke selv fjerne skimmelsvamp?

Hvis du opdager et større område med skimmelsvamp, eller hvis der pludselig lugter meget jordslået eller muggent, er det bedst at få dit hjem undersøgt grundigt. Også før du selv går i gang med at fjerne evt. skimmelsvamp.

En professionel vil blandt andet undersøge, hvor meget skimmelsvamp der er, hvor det kommer fra og om det vokser skjulte steder.

Hvis der er kommet skimmelsvamp på papirer eller bøger, kan du heller ikke selv fjerne det. Her skal du også søge professionel hjælp.

Sådan undgår du skimmelsvamp

Der findes en række ting, du selv kan gøre for at mindske mængden af fugt i dit hjem – og dermed også mindske risikoen for skimmelsvamp.  Vi har samlet 15 gode råd til dig:

 • Luft ud. Helst flere gange om dagen i 5-10 minutter.
   
 • Hvis du har friskluftventiler, så lad dem være åbne – også om vinteren. Det er fint, hvis halvdelen af dem er åbne.
   
 • Undgå at tørre vasketøj indendørs. Hvis det ikke er muligt, så sørg for at lufte godt ud.
   
 • Sørg for at alle rum er mindst 18 grader.
   
 • Hvis du laver mad i en gryde så læg låg på. Tænd emhætten ved al madlavning med varme. Lad den gerne være tændt i fem minutter, efter du er færdig.
   
 • Tør vægge og gulv af, når du har været i bad. Du kan med fordel bruge en svaber. Luft også gerne ud under og efter badet. Ellers brug ventilationen, hvis du har sådan en.
   
 • Få en evt. vandskade ordnet så hurtigt som muligt.
   
 • Sørg for at fugerne omkring dine vinduer er tætte.
   
 • Tør vindueskarmene af. I vinterhalvåret opstår der let kondens i vindueskarmene, og det er de perfekte forhold for skimmelsvamp. Tør derfor kondensen af med en ren klud.
   
 • Sørg for at tagrender og nedløbsrør er rene.
   
 • Hold udsugningskanalerne rene. Støvsug dem gerne med jævne mellemrum.
   
 • Støvsug mindst en gang om ugen. Brug en støvsuger med HEPA-filter – den suger svampesporerne og sørger for, at de ikke bliver spredt i dit hjem.
   
 • Sørg for afstand mellem møbler og kolde ydervægge. Der skal helst være fem centimeter mellem møbel og ydervæg, så der kan komme luft imellem.
   
 • Få ødelagte fuger og revner i fundament eller facade ordnet hurtigst muligt.
   
 • Sørg for at dit tag er tæt.

Skimmelsvamp og forsikring

Skimmelsvamp og forsikring kan være en vanskelig ting. Som udgangspunkt skal du ikke regne med, at din forsikring dækker skimmelsvamp. Dog kan skaden blive dækket, hvis skimmelsvampen er kommet på grund af en anden skade, som din forsikring dækker. Dette kan f.eks. være grundet et sprunget vandrør inde i væggen.

Når det så er sagt, er det meget forskelligt, hvad de forskellige forsikringer dækker. Så tag altid fat i dit eget forsikringsselskab og fortæl dem om din situation.

 

Kilder:

https://www.bolius.dk/soegning?q=skimmelsvamp
https://dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima/skimmelsvampeindenfor
https://www.idenyt.dk/huset/indeklima/skimmelsvamp-ma-vak-nar-du-opdager-det/
https://www.skimmel.dk/for-beboere/hvad-er-skimmelsvamp/#collapse5
https://www.dansk-skimmel.dk/undersoegelse/viden-om-skimmelsvamp/skimmel-skalfjernes#:~:text=Skimmelsvamp%20er%20bittesm%C3%A5%20svampe%2C%20der,blot%20der%20er%20fugt%20tilstede.
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/indeklima/skimmelsvamp/
https://skimmelfrit.dk/hvad-er-skimmelsvamp/
https://www.obh-gruppen.dk/da/privat/skimmelsvamp/skimmelsvampsymptomer#:~:text=B%C3%B8rn%20reagerer%20hurtigere%20og%20kraftigere,bygningen%20kan%20du%20kontakte%20os.
https://skimmelsvamptest.dk/skimmel-synlig/

Andre læste også...

Vinduespudsning

Sådan pudser du vinduer

Læs mere her
Ovnrengøring

Sådan rengør du din ovn

Læs mere her
Svimmelsvamp kan fjernes

Sådan kommer du skimmelsvamp til livs

Læs mere her

Fordele kun for dig

Med fordelsappen SPAR SAMMEN får du hver uge særlige fordele, som kun gælder for dig.
Læs mere
Fordelsapp
;